ماشین حساب پیپ

ابزاری مفید که با استفاده از آن می‌توانید ارزش یک پیپ را به واحد پولی که می‌خواهید با آن معامله کنید، محاسبه نمایید. این اطلاعات هم در مدیریت ریسک و هم در تعیین اینکه آیا یک معامله ارزش ریسک کردن را دارد یا نه، از اهمیت زیادی برخوردار است.

فهرست