ابزاری مفید که با استفاده از آن می‌توانید ارزش یک پیپ را به واحد پولی که می‌خواهید با آن معامله کنید، محاسبه نمایید. این اطلاعات هم در مدیریت ریسک و هم در تعیین اینکه آیا یک معامله ارزش ریسک کردن را دارد یا نه، از اهمیت زیادی برخوردار است.